Gelijke kansen

Een welvarend Rotterdam waar aandacht is voor elkaar, dat is wat R4R drijft. Een stad waarin ondernemers hand in hand een positieve impact maken. MKB-bedrijven die goed willen doen vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. Binnen R4R wordt hierover kennis gedeeld én aangepakt.

We geloven in een Rotterdam waarin iedereen, ongeacht achtergrond, afkomst of sociale status, gelijke kansen heeft om zijn volledige potentieel te benutten. Met onze inzet op het vergroten van gelijke kansen dragen we ook bij aan de Sustainable Development Goal 10 van de United Nations. We willen de bestaande ongelijkheden aanpakken en een inclusieve samenleving creëren waar iedereen kan meedoen. Lees meer over hoe we samenwerken om positieve veranderingen te realiseren.