Clyde Tdlohreg en Rachelle Mahieu | CreativIvents

In de serie interviews ‘R4R-in gesprek met onze donateurs’ hebben we contact met Clyde Tdlohreg en Rachelle Mahieu van CreativIvents, LoopBaangarantie, Halo Jobbing en Hotspots Events. Beiden zijn oprichters en eigenaren van CreativIvents. Clyde houdt zich vooral bezig met strategie en business development en Rachelle is commercieel directeur. Tevens vervullen zij rollen als trainer en adviseur. Een ‘ronde tafel’ gesprek via Teams …

Drie labels die nauw met elkaar samenwerken en elkaar aanvullen. Klopt dat?

Zeker. Onze dienstverlening is gericht op het ontzorgen van het basisonderwijs. Met drie merken bieden we een totaalpakket waarbij CreativIvents de paraplu vormt voor al onze creatieve concepten. De naam zegt het al. We zijn vooral creatief en dan specifiek op het gebied van educatie, business en mensen. Wij geloven dat ieder individu recht heeft op brede talentontwikkeling. Creativiteit is de basis voor onze authentieke en educatieve concepten.

 En hoe sluiten de andere labels daarbij aan?

Zo ontwikkelen wij binnen Halo Jobbing diensten op het gebied van sport, spel, theater, dans, voeding en verkeerseducatie. Dat doen we in de Metropool Rotterdam-Den Haag voor basisscholen. Wij geloven in het kind en schenken vertrouwen in hun competenties en vaardigheden. Halo Jobbing is de specialist op het gebied van voor-, tussen- en naschoolse activiteiten. En Hotspots Events is onze evenemententak. Waarbij we gespecialiseerd zijn in de organisatie van kleine en grootschalige evenementen, event marketing en de commerciële exploitatie van publieksevents. Onze derde tak, LoopBaangarantie, is gericht op het vinden en opleiden van talenten in de sport-, evenementen- en onderwijssector.

Hebben jullie je dienstverlening veel moeten aanpassen sinds 2020?

Wij geven samen hybride onderwijs vorm. Je kunt het zo zien: wij worden nu zeker ingeschakeld om de scholen nog meer te ontzorgen. Onze activiteiten zijn zowel gericht op de kinderen als de leerkrachten. Met de noodopvang die al een tijd loopt, zorgen wij voor activiteiten waar het kind zijn of haar talent in kan ontplooien. Daarbij valt te denken aan activiteiten op het gebied van voeding waarbij we kinderen laten koken. Of sport en spel activiteiten gericht op beweging zoals dans. Als we dat tussen de middag bijvoorbeeld verzorgen, ondersteunen we de leerkracht om de lessen voor te bereiden voor het volgende dagdeel.

Hoe bepalen jullie de thema’s?

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema’s die de overheid hanteert. Onder andere voeding en beweging vormen speerpunten. Dan gaan wij kijken hoe wij die thema’s verder kunnen invullen. Uiteraard in overleg met onze opdrachtgevers, de scholen. Alles wat we doen, is afgestemd op de klant en wordt daarmee maatwerk. Maar goed, we bestaan al 25 jaar en hebben in die jaren heel wat ervaring kunnen opdoen in het meebewegen op de golven. Daar zit ook grotendeels onze kracht. Vanuit kennis en ervaring zetten wij al onze talenten in om optimaal te kunnen presteren richting de talentontwikkeling van het jonge, schoolgaande kind.

Wat doen jullie aan sales & marketing?

Best veel. Zowel online als offline. We verzorgen een keer of 12 per jaar een campagne, bijvoorbeeld op een thema. Onze social media kanalen worden continu geactualiseerd maar we doen ook nog veel per post. Zoals het versturen van een flyer met een brief. En we bellen altijd na. Voor Corona gingen we dan bij scholen langs; nu doen we afspraken online. Dan bespreken we de wensen vanuit de opdrachtgever in combinatie met de mogelijkheden. En daar zit onze kracht: meedenken in mogelijkheden en alles als maatwerk aan te bieden. Zodat we de klant zo optimaal mogelijk kunnen ontzorgen.

Jullie roerden het net al even aan: verkeerseducatie. Daar hoor ik een link met Rotterdammers4Rotterdammers …

Dat klopt. Een jaar of zes geleden, echt bij de start van deze ‘Good Citizens Club’ hebben we Barbara en Robin ontmoet. Ze waren toen net begonnen en vertelden enthousiast over hun ideeën rondom de businessclub. Dat sprak ons meteen aan, vooral omdat R4R maatschappelijke impact wil maken. En van daaruit heeft inderdaad het praktisch verkeersexamen verdere invulling gekregen. We hebben daarvoor onder andere intensief contact met de gemeente Rotterdam. In de afgelopen zes jaar hebben we een groei gezien naar, pak h’m beet, 50% deelname aan dit examen vanuit de scholen in Rotterdam. Dat komt mede door ons gezamenlijk enthousiasme. Ter vergelijking: in Den Haag is het circa 85% maar daar zijn we ook al 10 jaar bezig.

Gezamenlijk enthousiasme. Is dat iets wat jullie verbindt?

Absoluut. Als we met elkaar verbinden dan ontstaan er mooie, nieuwe ideeën en events. De betrokkenheid onderling is groot. Robin en Barbara zorgen echt voor verbinding. Daardoor merk je ook dat de participatie om ergens aan deel te nemen, groot is. En we zijn met z’n allen ook enorm inventief. Zoals een online diner aan huis of binnenkort een online Zingo evenement. Dat is een bingo met een huiskamerconcert van Tim Akkerman. Over creatief gesproken.

Wat heeft jullie het meest geraakt van de initiatieven van R4R?

Bij Rachelle popt meteen het ouderen diner op. Met als chefkok Herman den Blijker en zijn team en met hulp van de ondernemers van R4R zijn 100 ouderen getrakteerd op een avondvullend programma. Clyde geeft aan dat de Daniel den Hoed zijn warme aandacht geniet. Met de R4R Ondernemershoed actie, waarmee een jaar lang, elke maand een ondernemer werd geënthousiasmeerd om zijn bedrijf in het teken van de Daniel den Hoed Stichting te zetten, is er een prachtig bedrag van ruim 2 ton opgehaald.

Uit jullie hele verhaal blijkt een hele grote betrokkenheid en enthousiasme. Is er toch iets waarvan jullie denken dat R4R nog krachtiger gemaakt kan worden?

Eigenlijk niet. Het is echt een mooie, inventieve en daadkrachtige club mensen bij elkaar. We zetten samen onze schouders eronder en dan zie je dat er mooie en krachtige initiatieven tot uitvoering en bloei komen.

Kunnen jullie tot slot aangeven waar jullie trots op zijn?

Ja zeker! We zijn trots op ons team. We doen het samen. Ook hier geldt dat de betrokkenheid enorm is. Het teamgevoel is sinds maart 2020 juist sterker geworden. We hebben het echt met elkaar gedaan. En dat leidt tot mooie bedrijfsresultaten maar vooral tot een dusdanige basis waarop we met z’n allen kunnen bouwen. De inzet van iedereen is geweldig! En om daarmee af te sluiten: een welgemeend Dank Je Wel!

Tekst: Hyacinthe van Emst
Foto: Rotterdammers 4 Rotterdammers