Mensen verbinden

Een welvarend Rotterdam waar aandacht is voor elkaar, dat is wat R4R drijft. Een stad waarin ondernemers hand in hand een positieve impact maken. MKB-bedrijven die goed willen doen vanuit hun eigen intrinsieke motivatie. Binnen R4R wordt hierover kennis gedeeld én aangepakt.

Wij geloven in de kracht van verbinding om een positieve impact te hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. Met het thema ‘mensen verbinden’ dragen we ook bij aan Sustainable Development Goal 3. We zetten ons in tegen eenzaamheid bij ouderen en het creëren van een sterke, ondersteunende gemeenschap waarin iedereen kan gedijen.

Ontdek onze initiatieven, activiteiten en evenementen die gericht zijn op het bevorderen van sociale interactie, het delen van ervaringen en het stimuleren van intergenerationele en interculturele uitwisselingen. Sluit je aan bij ons in onze missie om een einde te maken aan eenzaamheid en samen te bouwen aan een gemeenschap waarin iedereen zich verbonden voelt, gelukkig en gezond kan leven.