Robin & Barbara

Rotterdammers 4 Rotterdammers wordt gedreven door Robin Westerveld & Barbara van den Bosch. Zij hebben elkaar leren kennen in loondienst, als collega’s in de werving en selectie van juridisch personeel. Toen zij besloten voor zichzelf te beginnen en er een concurrentiebeding van een jaar overbrugd moest worden, wilden zij alvast iets samen doen. Dit kon iets zijn wat puur passie-gedreven was, ze verdienden immers hun geld met hun andere job. Robin en Barbara gooiden al hun passies op één hoop, die ze op een geïnspireerde avond op de SS Rotterdam achterop een bierviltje schreven. Hierop stonden zaken als: ondernemers, netwerken, Rotterdam, maatschappelijk verantwoord ondernemen, iets terugdoen voor de stad, etc. Al snel ontstond daar de naam Rotterdammers 4 Rotterdammers (verkort: R4R).

Hoe R4R er precies uit moest gaan zien was in de beginfase nog niet helemaal helder, maar de naam bood voldoende kapstok om op 12 maart 2015 het concept te lanceren tijdens de eerste Rotterdamse Ondernemersborrel in het Nhow Hotel in De Rotterdam, op de Kop van Zuid. Kort daarop sloten de eerste ondernemers aan die lid werden en met dat geld werd in het voorjaar van 2016 het eerste maatschappelijke project gefinancierd en georganiseerd: het verkeers- en fietsexamen voor alle basisscholen op Rotterdam Zuid. Deze samenwerking is inmiddels uitgebreid met de Gemeente Rotterdam en Fietsexamen Nederland. In 2018 werd een intentieverklaring getekend voor nog weer 3 jaar verkeers- en fietsexamen voor alle deelgebieden in Rotterdam.

Maar Robin en Barbara hebben niet stil gezeten, naast het verkeers- en fietsexamen kwamen ook andere maatschappelijke projecten van de grond. Zo riepen zij in 2016 de R4R ondernemershoed in het leven, een estafette waarbij ondernemers hun bedrijf een maand lang in het teken van de Daniel den Hoed zetten, om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Daniel. De actie werd een groot succes en resulteerde in een prachtige cheque van maar liefst € 227.000,-. Ook organiseren Robin en Barbara jaarlijks een diner voor eenzame ouderen rondom nieuwjaarsdag. Onder de naam Oud & Herrie werken ondernemers zich in het zweet om ruim 100 eenzame ouderen een fantastische avond te bezorgen. Maar ook wordt ondernemerschap gestimuleerd binnen een samenwerking met Zadkine, werd er getoerd met een R4R-wensenkamper onder het mom van ’12 wensen voor 12 mensen’ en werd R4R Clubkoning voor hockeyclub Feijenoord, om daarmee hockeyen op Zuid mogelijk te maken!

Met als één van de slogans T.E.A.M. Together Everyone Achieves More, verbinden Robin & Barbara ondernemers met elkaar en met de stad om daarmee invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat zij graag herschrijven als MVR, maatschappelijk verantwoord Rotterdam! Voor al hun inspanningen werden zij in 2018 op de Dag van de Ondernemer uitgeroepen tot HELD van Rotterdam en kregen de daarbij behorende penning uitgereikt van de wethouder.