Het Gesprek

‘Het Gesprek’ vindt plaats tussen ondernemers & DGA’s. Periodiek komen we met elkaar samen, waarbij we op gestructureerde wijze en volgens een bepaalde methode met elkaar van gedachten wisselen.

In vaktermen hebben we het dan over intervisie. Intervisie is bewust veranderen. Praten met mede-ondernemers over praktijkcasussen, ervaringen over dilemma’s uitwisselen etc. onder leiding van een erkende intervisie coach. Binnen verschillende beroepsgroepen (zoals bij artsen of advocaten) is intervisie verplicht voor de uitoefening van hun vak. En dat is ook wel logisch, iedereen wil waarschijnlijk wel dat de dokter die hem opereert zo nu en dan met andere doctoren overlegt om te sparren over hoe ze praktijksituaties oplossen en zo van elkaar kunnen leren. Gek eigenlijk dat het nog geen gewoonte is bij ondernemers…

 

Het inzicht, ofwel de bevestiging wat ‘Het Gesprek’ mij heeft gegeven is dat je continue aan het leren bent over jezelf en dat dit een constant proces is en in de toekomst zal blijven.

Rob Uytdewilligen

Eigenaar, AGIN Timmermans

Voor wie?
Het Gesprek wordt gefaciliteerd voor ondernemers binnen Rotterdam e.o.;
Per groep is er plek voor max. 8 ondernemers / DGA’s.

Wat gaan we doen?
Het Gesprek wordt geleid door een erkende intervisie coach;
Iedereen brengt een praktijkcasus in. Dit kan een dilemma zijn of het verkennen van een nieuwe markt;
Op gestructureerde wijze en volgens de intervisie methode worden casussen behandeld en met elkaar van gedachten gewisseld;
Je gebruikt hierbij je eigen gedachtes, maar ook juist de input van de groep.

Wanneer?
Het Gesprek organiseren we op periodieke basis en minimaal 3 keer per jaar;
Daarbij is mogelijkheid om elk moment in te stappen;
De groep start bij 8 deelnemers.

Kosten.
Om deel te nemen aan het gesprek betaal je € 750,- per jaar voor drie sessies.

Binnen ‘Het Gesprek’ ga je opgestuctureerde wijze met elkaar in gesprek. Dat voelt heel onnatuurlijk, maar daardoor juist zo nuttig! 

Tjeerd Poot

Eigenaar, Port Privacy

Jessica Amelia

Jessica is jullie gespreksleider en zij stelt zich graag aan jullie voor.

Ik ben Jessica Amelia, gecertificeerd Ontwikkelingsgericht Coach, Expert Zelfgestuurd Leren en Ontwikkelen en Jungiaans Coach. Ik begeleid mensen en organisaties in zelfsturing, ontwikkeling en groei. Als coach en trainer richt ik zelfgestuurde ontwikkelprocessen in, waarbij ruimte wordt gecreëerd, zodat onbewuste patronen zichtbaar worden en groei en ontwikkeling onvermijdbaar. Ik ben altijd gericht op ontwikkeling en potentieel van mensen en organisaties, zodat wat er ook speelt, in beweging komt. 

Ik had niet verwacht dat ik, door maar even drie uurtjes met mede-ondernemers te sparren, zoiets waardevols op zou bouwen! 

Robin Wolf Westerveld

Eigenaar, Westerveld & Van den Bosch | R4R